Internaat in Kortrijk

Het internaat biedt jongens en meisjes (vanaf de derde graad basisonderwijs) uit alle scholen van regio groot-Kortrijk een ideale studieomgeving. Iedere leerling beschikt over een eigen kamer waar hij/zij volgens eigen studieritme kan studeren. Naast de zorg voor een goede studiesfeer wordt er in een klimaat van verbondenheid, tijd en ruimte voorzien voor naschoolse activiteiten. Ook wat sportaccommodatie betreft, zijn onze internen verwend.

Internaat Kortrijk – tel.: 056 36 12 11 (schooluren) of 0478 51 44 48 (internaatsuren)

internaat

Internaten zijn ‘cool’

Sinds een paar jaar is er een echte heropleving vast te stellen van leerlingen die op internaat gaan. De scholen kunnen de aanvragen niet bijhouden. De tijd dat internaten synoniem stonden voor grijze gebouwen, strenge regels en uren van zelfstudie, lijkt definitief achter ons te liggen. De laatste jaren is het internaat weer populair geworden.

Hoe komt dit?

Dit is een combinatie van factoren: Volgens de jongeren is een internaat weer ‘cool’. Ze zien het niet meer als een straf en ze houden van de zelfstandigheid.


Internaten zijn ook niet langer meer verzamelplaatsen voor probleemjongeren. Voor meer dan 8.000 leerlingen in Vlaanderen is “intern-zijn” een goed idee. Misschien lijkt het in het begin een beetje op een doolhof, maar wanneer je eenmaal je weg gevonden hebt, kan het internaat heel wat meerwaarde bieden. Het internaat is een bonte mengeling van karakters, hobby’s, afkomst en leeftijd…

Meerdere motieven bepalen de keuze om op internaat te gaan: de grote afstand thuis – school, te drukke beroepsactiviteit van de ouders, het opvoedkundige aspect, een beter studieklimaat gekoppeld aan goed afgewogen ontspanning, rust en structuur, tradities van thuis uit, of gewoon zomaar zonder meer… Het internaat is met zijn tijd meegegaan en is een moderne leefgemeenschap geworden, een afspiegeling van de hedendaagse samenleving met al zijn facetten.

Het internaatsleven is een deugddoend avontuur, vol onvermoede kansen: in groep leren samenleven, sport en spel met vrienden en/of vriendinnen, een stimulerende studiesfeer, welkome hulp bij welke moeilijkheid ook… Verblijven op internaat is dus een verrijking en biedt voldoende vrijheid om je leven persoonlijk en volwaardig te ontplooien… De beheerder en de opvoeders gaan alles in het werk stellen om jullie die kans te geven. De nieuwe leefwereld waarin de intern terecht komt vraagt een hele aanpassing, maar wij proberen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden om die aanpassing zo vlug mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat de intern zich thuis voelt op internaat!

Het internaat staat open voor alle leerlingen van de scholen uit de regio groot-Kortrijk. De leerlingen volgen studie in hun eigen school en moeten ook zelfstandig de afstand van en naar school afleggen. We schrijven leerlingen in van het 5de leerjaar tot en met het 7de secundair (BSO) of Se-n-Se.