scholengemeenschap sg Groeninge

De scholen die samen de sg Groeninge vormen, willen in solidariteit de maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen voor een kansenbevorderend christelijk geïnspireerd onderwijs binnen de regionale context (socio-economisch, cultureel, maatschappelijk, …).

Daartoe organiseren de betrokken schoolbesturen een onderwijsaanbod dat een kwaliteitsvolle vorming en onderwijs biedt voor leerlingen secundair onderwijs en dat ook een optimale oriëntering mogelijk maakt.

De uitbouw van het onderwijs in de scholengemeenschap wordt zo georganiseerd dat de beschikbare middelen optimaal worden gebruikt. Elke school / pedagogische entiteit krijgt de nodige ruimte om een eigen dynamiek te ontwikkelen voor de realisatie van haar opvoedingsproject.

Mocht u nog steeds niet vinden wat u zoekt, aarzel niet ons te contacteren!