HBO5


Het hoger beroepsonderwijs omvat opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar de roepnaam HBO5). De opleidingen bereiden voor op een beroep én zijn gericht op de doorstroom naar hoger onderwijs. Het niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding.
Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van een hbo5-opleiding en omvat minimaal een derde van de studieomvang.

In onze scholengemeenschap kan je enkel verpleegkunde studeren in de HBO5 opleidingen.

Deze opleiding vind je in: