2e graad

Het derde en vierde leerjaar van het secundair onderwijs vormen de tweede graad. Na het tweede leerjaar van de eerste graad sta je voor een zeer belangrijke keuze. Je moet nu een keuze maken die je verdere schoolloopbaan in het secundair onderwijs in grote mate zal bepalen. Je moet immers een studierichting kiezen uit één van vier onderwijsvormen:

ASO

BSO

KSO

TSO

De meeste studierichtingen zijn nog mogelijk; enkel richtingen met Latijn en/of Grieks zijn quasi onmogelijk als je dit niet gevolgd hebt in de eerste graad. Een aantal studierichtingen die starten in het eerste leerjaar van de tweede graad lopen verder in de derde graad. Voor heel wat richtingen zul je na de tweede graad terug een keuze moeten maken omdat deze maar starten in de derde graad. Studierichtingen die inhoudelijk met elkaar verwant zijn, worden ingedeeld in eenzelfde ‘studiegebied’. Dit heeft alleen maar belang als je nog zou willen veranderen van studierichting tijdens de tweede of derde graad. Informeer je tijdig bij het CLB.