1e graad

De eerste graad omvat twee leerjaren. Bij de start in het secundair onderwijs moet je kiezen tussen een 1ste leerjaar A of een 1ste leerjaar B. In een eerste leerjaar A krijg je het grootste deel van de vakken gemeenschappelijk, men noemt dit de basisvorming. Daarnaast moet je een deel van de vakken kiezen (het keuzegedeelte). Scholen vullen dit keuzegedeelte op verschillende manieren in en gebruiken hiervoor ook verschillende benamingen, bv. Latijnse, Moderne, Technische, .. Die benaming verwijst meestal naar het keuzegedeelte.

1e jaar A

1e jaar B

2e jaar

Beroepsvoorbereidend leerjaar