Studierichting “1e Leerjaar A”

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

De Basisvorming (27/28u)

Het Keuzegedeelte (4/5u)


De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen. Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen.
Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen. Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, circustechnieken, economie, wetenschappen… Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond.
Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO. Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als ‘de Moderne’, ‘de Latijnse’, ‘de Handel’, ‘de Technische’, ‘Sport’, ‘Kunst’, … Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden.

In onze scholengemeenschap kan je onderstaande richtingen kiezen

Waar kan je het 1e leerjaar A volgen met algemene vakken?
Waar kan je het 1e leerjaar A volgen met handel?


Waar kan je het 1e leerjaar A volgen met IW Engineering?


Waar kan je het 1e jaar A volgen met Latijn?
Waar kan je het 1e jaar A volgen met Sociale & Technische Vorming?
Waar kan je het 1e jaar A volgen met Techniek?


Waar kan je het 1e Leerjaar A volgen met Voeding?


Waar kan je het 1e Leerjaar A volgen met STEM (STEM staat voor science, technology, engineering and mathematics)?Waar kan je het 1e Leerjaar A volgen met ZorgSTEM (STEM staat voor science, technology, engineering and mathematics)?